+420 601 369 109 vladimir.hubalek@hubaso.cz
Vyberte stránku

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

BOZP

Zkratka BOZP je ze slovního spojení Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci, které vyjadřuje souhrn opatření, jimiž zaměstnavatel eliminuje vznik potenciálních rizik na pracovišti, a to jak pro zaměstnance, tak i pro ostatní fyzické osoby (klienty, zákazníky apod.), které se mohou pohybovat v blízkosti nebo okolí pracoviště.

Pracovnělékařské služby (PLS) a kategorizace prací

Ve spolupráci s Vaším poskytovatelem PLS Vám nastavíme agendu, vytvoříme žádanky k jednotlivým profesím, stanovíme periody.

V případě, že nemáte smluvní vztah s poskytovatelem PLS, pomůžeme Vám nalézt specializované ordinace bez čekání a pomůžeme Vám s přípravou smluv

Zajistíme Vám sledování termínů lékařských prohlídek u každého Vašeho zaměstnance

Provádíme poradenství a dohled na Vašich pracovištích

Provedeme zařazení Vašich zaměstnanců do kategorie práce, zajistíme odborná měření rizikových faktorů autorizovanými (akreditovanými) laboratořemi, projednáme za Vás zařazení do kategorie práce s příslušnou hygienickou stanicí, navrhneme řešení k odstraňování popřípadě snižování rizikových faktorů.

Vyhledávání a prevence rizik

Ve spolupráci s Vámi vyhledáme možná rizika Vašich činností, navrhneme opatření (řešení) Vůči nim v ohledu na ekonomii Vaší společnosti, zpracujeme dokumentaci tak aby tzv. hodnocení rizik bylo pro každého srozumitelné

Naučíme Vás jak s riziky pracovat

Zajistíme sledování rizik, jejich dokumentaci a seznámení s nimi

Na Vaši žádost se budeme účastnit nových projektů (činností), kdy ještě před započetím odhadneme možná rizika a navrhneme řešení k jejich snížení

Školení zaměstnanců

Vytvoříme Vám systém na míru v oblasti školení zaměstnanců, tzn. stanovíme z pohledu Vaší práce veškerá povinná školení, a v případech kdy to umožňuje legislativa určíme ve spolupráci s Vámi jejich jednotlivé periody

Provedeme, nebo zajistíme veškerá školení a to i odborná školení (např. jeřábník, vazač, práce ve výšce, první pomoc, lešenář, chemické látky, obsluha tlakových, plynových a elektrických zařízeních, obsluha stavebních strojů, VZV, plošin atd.)

Vytvoříme Vám podmínky pro organizaci a sledování školení pro každého zaměstnance, nebo Vám toto zajistíme a povedeme.

Dokumentace

Zpracovat Vám dokumentaci na míru, je pro nás naprostou samozřejmostí . Počínaje hodnocením rizik, OOPP, stanovených podmínek, technických zařízení, školení, alkoholu a návykových látek, úrazů, kontrolní činnosti a konče místními provozními bezpečnostními předpisy a pracovními postupy.

Zabezpečíme její vedení, evidování a aktualizaci.

Revize a revizní zprávy

Jsme připraveni u Vás zjistit stav revizí technických zařízení, pomoci Vám s jejich evidencí a sledováním stavu respektive period.

Kontrolní činnost

Naučíme Vás jak provádět kontrolní činnost, pomůžeme Vám stanovit okruh lidí a jejich povinnosti ke kontrolám

Provádíme kontrolní činnost na vyžádání partnera ve všech jeho provozech

Provádíme komplexní audity, kdy dokážeme zhodnotit oblast jako celek

Provádíme roční prověrky na všech pracovištích

Navrhujeme řešení.

Účastníme se kontrol od nadřízených autorit.

Bezpečnostní značení

Navrhneme, pomůžeme, nebo zrealizujeme bezpečnostní značení tak aby dávalo smysl a plnilo účel

Koordinátor BOZP

Zabezpečíme pro Vás výkon koordinátora BOZP na staveništi jak při přípravě, tak i při realizaci stavby