+420 601 369 109 vladimir.hubalek@hubaso.cz
Vyberte stránku

ŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.

Odpadové hospodářství

V součinnosti s klientem a na základě vstupní analýzy navrhujeme a následně implementujeme optimální řešení odpadového hospodářství v jednotlivých provozovnách. 

Ochrana ovzduší
Ve spolupráci s Vámi určíme zdroje možného znečištění, vytvoříme funkční systém včetně zavedení provozní dokumentace, stanovíme technologické postupy.
Ochrana vod
Ve spolupráci s Vámi určíme zdroje možného ohrožení, vytvoříme funkční systém včetně zavedení provozní dokumentace, stanovíme technologické postupy.
Prevence závažných havárií
Připravíme Vám bezpečnostní program šitý na míru, zanalyzujeme, popíšeme, prověříme. Zabezpečíme cvičení úniku nebezpečných látek, Prověříme Vaší havarijní připravenost.

 

Odborné posudky a dokumenty
Zpracujeme Vám odborné posudky a dokumentaci vycházející z platné legislativy ve vztahu k životnímu prostředí. Dokumenty jako hodnocení rizik ekologické újmy, havarijní plány, provozní řády, směrnice apod. jsou pro nás samozřejmostí.